Dokumenter og godkjenninger

BREEAM Supafil Frame

EPD Supafil Frame

EPD Supafil frame 32-33 pr 03.03.20

EPD Supafil frame 34-36 pr 03.03.20

EPD Supafil frame 37-42 pr 03.03.20

Div blåseisolasjon fra Knauf Insulation

FDV-dokument fiberduk Knauf Supafil Veil

FDV-dokument Knauf Supafil Frame blåseisolasjon

Firma-attest Isoenergi AS

Flyer Isoenergi

Kontrollskjema blåseisolering Isoenergi

Miljødeklarasjon Knauf blåseisolasjon

Monteringsanvisning fiberduk

Produktdatablad fiberduk Knauf Supafil Veil

Produktdatablad Knauf SupaFil Frame

Samsvarsbevis Knauf Insulation

Samsvarserklæring Knauf Insulation

Sikkerhetsdatablad Knauf Supafil Frame

Sjekkliste tiltak for blåseisolering

Startbank registreringsbevis Isoenergi

Teknisk Godjenning – Knauf – 2025

Ytelseserklæring Knauf Supafil Frame