Loft 2017-01-27T17:44:09+00:00

Etterisolering av loft

Loftet er den bygningsdelen som er mest lønnsom å etterisolere, da det største varmetapet i en eldre bolig er via taket/loftet. Varm luft stiger opp, og vil presse opp mot loftet. Er det da mangelfull isolering på loftet, vil energitapet være betydelig. På loft i boliger bygget frem til 1960 er det ofte svært lite eller ingen isolasjon. I de tilfeller det er isolasjon, er det gjerne brukt leire, koks, flis eller en tynn matte med mineralull. Vi anbefaler at den totale isolasjons-tykkelsen (ny+eksisterende) blir minst 40 cm.

Fordelen med blåseisolering kontra tradisjonell isolasjon, er at du får et heldekkende teppe på loftet, uten skjøter, glipper og dårlige tilpasninger, og man slipper prosessen med å bære isolasjonsplatene opp en trang loftluke, for deretter å krype innover loftet for å tilpasse platene. Blåsesoleringen er raskt utført, ca 1 time på standard enebolig, og investeringen vil være inntjent på få år.

Ingen sjauing av isolasjonsplater opp en trang luke

Meget raskt utført

Den mest lønnsomme konstruksjonen å etterisolere

Kostnad inntjent på 2-3 år

Kan legges direkte oppå eksisterende isolasjon/flis

Ofte stilte spørsmål

Dokumenter og godkjenninger